Punkty kontrolne

PK1 – Góra Wdżar jest trudno dostępny ze względu na brak dojazdu. Samochód należy zostawić na parkingu przed wyciągiem.
PK2 – Ochotnica Dolna, punkt zlokalizowany przy głównej drodze obok Urzędu Gminy. Jest duży parking.

PK LUBAŃ – dostępny tylko pieszo, polana pod Lubaniem.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem wsparcie techniczne dla uczestników jest dozwolone maksymalnie 100 m od oficjalnego Punktu Kontrolnego/Żywieniowego.