Mini GUT WINTER

Biegi dla dzieci mają wymiar charytatywny. 100% wpłat za udział w biegu zostanie przekazane na rzecz Darii Biel, mieszkanki Ochotnicy Górnej, z przeznaczeniem na koszty
rehabilitacji. Przy rejestracji online przewidziana jest możliwość dodatkowej wpłaty charytatywnej z przeznaczeniem na wyżej wskazany cel.
Informacje szczegółowe – Daria Biel, Fundacja DZIECIOM – WSPÓLNOTA ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ