Reżim sanitarny

Wszystkich uczestników wydarzenia obowiązuje Regulamin GUT2022 w zakresie reżimu sanitarnego.

Szczegółowe zalecenia i ograniczenia znajdują się w Regulaminie.