Reżim sanitarny

Wszystkich uczestników wydarzenia obowiązuje Regulamin GUT w zakresie reżimu sanitarnego.

Szczegółowe zalecenia i ograniczenia znajdują się w Regulaminie.