Polityka prywatności

Fundacja Run Vegan zajmuje się profesjonalną organizacją imprez sportowych. Na potrzeby promocji i komunikacji prowadzimy strony internetowe poszczególnych wydarzeń, na których zamieszczamy istotne informacje na temat zawodów. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe i korzystających z naszych usług. Jednocześnie dokładamy wszelki starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzanych nam informacji i danych. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej ?Polityką prywatności?) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez administratora danych, określonych poniżej danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.

Dane osobowe
W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym ?RODO?) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO, poniżej przedstawiamy informację na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację Run Vegan. Informujemy, że w czasie korzystania ze strony Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych na przykład podczas wypełniania formularza kontaktowego czy formularza zgłoszeń do biegu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne do realizacji usługi.

Przetwarzanie Danych Osobowych – klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Fundacja Run Vegan (Organizator imprezy) z siedzibą w Warszawie, ul. Karmelicka 15/37. Kontakt dla uczestników imprez poprzez adres e-mail info@runvegan.pl , telefonicznie pod numerem +48 507 006 851 lub pisemnie na adres siedziby.

2. Dane które uczestnik imprezy podaje w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane w celu :

 • Realizacji Umowy jaką zawarliśmy w związku z uczestnictwem w naszej imprezie sportowej
 • spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw udostępniającego dane i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do Administratora lub informowania o zagrożeniach dla prywatności udostępniającego dane ? art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 • wysyłania informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub partnerów współpracujących ? art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, (jeżeli została wyrażona zgoda),
 • w celach informacyjnych np. podanie wyników z imprezy, informacje prasowe
 • w celu dowodowym, archiwalnym,
 • udostępniania zdjęć z wizerunkiem udostępniającego dane na fanpagach Administratora ? art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, (jeżeli zgoda została wyrażona przez udostępniającego dane).
 • aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,
 • aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,
 • aby promować inne nasze imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 • w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
3. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych ? przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
5. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych ? ustawa o rachunkowości).

6. Będziemy przetwarzać dane w celu wysyłania newslettera, czyli informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub partnerów współpracujących ? do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofnięto zgodę,

7. Będziemy przetwarzać dane w celu udostępniania zdjęć z wizerunkiem udostępniającego dane na fanpagach Administratora ? do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofnięto zgodę.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ? uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

Pliki cookies

 • Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony www.
 • Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 • Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników strony.

Nasza strona przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • właściwego dopasowania strony do potrzeb użytkowników, ? zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika, ? tworzenia statystyk oglądalności strony.
 • Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności naszej strony.
 • Nie profilujemy i nie udostępniamy informacji mogących służyć profilowaniu naszych użytkowników podmiotom trzecim.

Bezpieczeństwo

 • Fundacja Run Vegan dokłada wszelkich starań aby przekazane dane były bezpieczne. Hasła do Państwa kont są szyfrowane jednostronnie, co oznacza, że nie ma możliwości deszyfracji hasła. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
 • Strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.